I soloskur vill jag att synpunkter/klagomål tas upp direkt.
Det finns blankett om man vill skriva ner och lämna in, jag skriver ner synpunkterna, sedan har vi möte och diskuterar ”problemen”

Mötena protokollförs alltid: