Alla måltider lagas av mig personligen, frukost, lunch och mellanmål. Barnen erbjuda också frukt på förmiddagen, efter lunch och de som har längre vistelsetid på eftermiddagen. grunden till matsedel baseras utifrån den matsedel som använda i Upplands-Bro förskola. Matsedeln finns på Upplands-Bro Kommuns hemsida. Måltiderna innehåller alla delar från kostcirkeln och hårt bröd serveras till maten.